Eik Mosaikkparkett på kork. Opplegg for dilatasjonsfuge mellom to stålbruer i lysgård. NORDEA Oslo

Eik Mosaikkparkett på kork. Opplegg for dilatasjonsfuge mellom to stålbruer i lysgård. NORDEA Oslo