FAQ /Vanlige spørsmål

Hvordan foregår en bestilling

PARKETT OG TREGULV
Plukkes, pakkes på pall og sendes direkte fra lager til oppgitt leveringsadresse.

Hvordan er fraktprisen beregnet for tregulv?

Våre priser er såkalt nettopriser, den laveste prisen vi er villig til å selge varen for avhentet EU-lager.

Frakten er summen av reell fraktkostnad, fortolling og tollgebyrer. Faste fraktpriser pr. ordre uansett volum, geografisk justert.
Små suppleringsordrer og småordrer generelt får relativt høy fraktkostnad i forhold til varens verdi, mens "normalordrer" og større får svært konkurransedyktig totalpris.

Vi jobber ikke med alminnelige hylle- og volumvarer, men har fokus på eksklusive og spesielle produkter med kvaliteter som stort sett ikke lagerføres nasjonalt. 

På bakgrunn av dette har vi laget et prissystem for våre standard varer som gjenspeiler disse utfordringene og som skal være lettfattelig for de som er interessert.

Transportskade

Ved varemottak, vennligst kontrollere godset nøye. Eventuell skade skal noteres på fraktseddel eller scanner for å kunne få erstatning. Dette gjøres sammen med sjåføren. Skader som meldes inn senere enn 7 dager etter levering erstattes ikke. Dersom varen ikke kan benyttes skal mottak avvises. Småskader behøver ikke å lede til kassering da det ofte er enkelt å styre avkapp mot disse.