16 mm Eik Select 130 x 600-3000 mm

Produkt nr: E1-16-130-3000
Pris eks. mva: NOK 888,00
Pris (inkl. mva.): NOK 1 110,00
 • Vekt: 10,4 Kg/m2

Våre 16 mm tykke plankegulv leveres skarpkantet med:

 • 8 mm slipetykkelse over not/fjær-profilen
 • Finhøvlet overflate klargjort for finsliping med slipenett e.l. etter utført legging før evt. pigmentering og overflatebehandling med lakk, olje, oljevoks, hardvoks m.fl.


De kan mot pristillegg leveres med:

 • 1,5 mm langsgående faskant
 • Ferdig slipt og klargjort for overflatebehandling.
  Pre-sliping utføres normalt bare på fasede gulv siden eventuelle omkanter kamufleres av faskanten. 
 • Se egne varelinjer for dette.


Forøvrig:
Vakumpakket i plast.
Trefukt 8% tilpasset inneklima med RF 35-70% ved 22*C. 
Tørrere inneklima kan føre til noe mer sprekker og i verste fall tørkeskader da treverk er et levende hygroskopisk materiale som tilpasser seg miljøet det befinner seg i. Fuktigere klima virker motsatt.
Limes eller spikres til plant og bærende undergulv.
Unngå vannbasert lakk og DD-lakk som første strøk da slik lakk limer sammen stavene og forhindrer at de kryper/sveller innbyrdes ved sesongsvingninger for den relative luftfuktigheten. 
Gulvbordene må legges umiddelbart og fortløpende etter at pakken er åpnet.
Anbringes rommet den skal legges i for aklimatisering i god tid før legging vinterstid.
Gulvbordene skal holder minimum +10*C før legging starter i romtemperatur på minimum 15*C.
Fra gulvbordene ankommer rommet skal inneklima være under kontroll og innenfor nevnte verdier 35-70% RF for ettertiden. Avvik over lenger tid kan skade det ferdige gulvet.
Tregulv har gode termiske egenskaper og egner seg som regel godt i kombinasjon med gulvvarme. For å lykkes med dette er det viktig å følge premissene ovenfor samt følgende:

 • Gulvtermostat som overstyrer romtermostat
 • Max 55 watt/m2 i rom uten gulvtermostat som overstyrer romtermostat
 • Maksimal overflatetemperatur på gulvet < 27*C ved romtemperatur på 21-23*C 
 • RF i miljø: 35-70%
 • Ved å benytte seg av selvregulerende varmekabler/matter med makstemperatur < 28*C unngår man overoppheting under isolerende tepper.
 • Bredere staver/bord gir færre skjøter å fordele sesongvariasjon for breddemål pr. bord/stav på enn smalere. M.a.o. bredere bord gir større sprekker enn smalere bord i fyringssesongen.
 • Hyppig utskifting av inneluften i kombinasjon med ventilasjonsanlegg som ikke tilfører og tar vare på luftfuktigheten i bygget/rommene gir ofte svært tørt inneklima noe som ofte gjør det vanskelig/umulig å opprettholde en RF på 35-70% under fyringssesongen. I slike bygg må det aksepteres større sprekker.
 • Ønsker man vesentlig bredere bord enn 13-14 cm, gulvvarme eller ei, så anbefales Multiplank. Multiplank er bygget opp av 14 mm bjørk kryssfiner med 6 mm pålimt eik som toppsjikt over not/fjær-profilen. Ved slik laminering så reduseres gulvbordets evne til breddevariasjon innenfor RF 35-70% med inntil 90% sammenlignet med et massivt gulv.