Tillegg for klyving av Firkant til mindre dimensjoner. Pris pr Lm ferdig dimensjon.

Produkt nr: 09-03-101
Pris eks. mva: NOK 7,60
Pris (inkl. mva.): NOK 9,50
  • Selger: Egenprodusert

Oddeling av skipningstørr lagerført Firkant utføres iht dine ønsker.
Du betaler for Firkanten + tillegg pr. løpemeter ferdig dimensjon for klyvingen.
Når du beregner utnyttelsen av Firkanten så bruker du Firkantens oppgitte "tørrmål" med fradrag for 2 mm sagskur pr. dimensjon.
Eventuelt restdimensjon pakkes separat i samlast med de nye dimensjonen dersom annet ikke er skriftelig avtalt i bestillingen/ordrebekreftelsen.

Kjøp/bestilling:

  1. Legg inn antall Lm Firkant
  2. Legg inn antall Lm klyv x antall dimensjoner du får ut av Firkanten
  3. Minsekvantum er 3,5 m Firkant 
Eksempel 1 på inndeling:
 
 
Eksempel 2 på inndeling

 

Du velger inndeling etter behov.