Omsliping og banemerking av gymsal

Omsliping og banemerking av gymsal